Velkommen til søsterloge nr. 91 Constance I.O.O.F.

Velkommen til søsterloge nr. 91 Constance

Vor Ordensbygning er hjemmehørende Ahlefeldtgade 26, 5900 Rudkøbing.

Vi er søstre der både socialt og aldersmæssigt spænder vidt.

Vi mødes hver anden tirsdag aften, for at udbrede Ordenens grundsætninger,

Venskab, Kærlighed og Sandhed, hvilket betyder at vi arbejder ud fra at være

mod andre, som vi ønsker andre skal være mod os og vore.