Velkommen til Søsterloge nr. 91 Constance I.O.O.F.

 

Ordensbygningen er beliggende Ahlefeldtgade 26, 5900 Rudkøbing.

Søsterlogen arbejder for at bibringe sine medlemmer en etisk holdning og

yde en humanitær indsats overfor sine medmennesker ud fra etiske værdier som:

                             Venskab  Kærlighed  Sandhed

Vi har logemøde 1. og 3. tirsdag i måneden fra september til maj.